קריאה יומית (5 דקות) בספרי ר' נחמן
  www.lachtof-tov.com
לחטוף טוב מרבנו
    מה הרעיון?  |  הספר "החיזוק היומי מרבנו"!  |  הרשמה למייל היומי  |  יצירת קשר  |  התיקון הכללי  
דע שצריך לנסע להצדיק לחזר על אבדתו (תו' קפ"ח)
00:30 (15/07/13) מרים גיל
והעיקר לחזק עצמו בכל מה שאפשר כי אין שום יאוש בעולם כלל (תו' ע"ח ח"ב)
00:29 (15/07/13) מרים גיל
טוב מאד מי שיכול לשפך שיחו לפני השם יתברך ברחמים ותחנונים כבן המתחטא לפני אביו. (שיהר"ן, ז)
00:29 (15/07/13) מרים גיל
מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד (תו' כ"ד, ח"ב)
00:28 (15/07/13) מרים גיל
רק הכלל שמכל הנפילות שבעולם רחמנא לצלן יכולים לחזר אליו יתברך בנקל כי לגדלתו אין חקר (שיהר"ן ג')
00:28 (15/07/13) מרים גיל
רק ע"י שמחה יוכל להנהיג המח כרצונו, ויוכל לישב דעתו, כי שמחה הוא עולם החרות (תו' י' ח"ב)
00:27 (15/07/13) מרים גיל
צריך להיות עקשן גדול בעבודת השם (תו' מ"ח ח"ב)
00:27 (15/07/13) מרים גיל
על ידי ריקודים והמחאת כף אל כף נעשה המתקת הדינין (תו' י')
00:27 (15/07/13) מרים גיל
מי שרוצה לזכות לתשובה, יהיה רגיל באמירת תהלים (תו' ע"ג ח"ב)
00:27 (15/07/13) מרים גיל
לאנשי שלומנו לא יוכלו להטעות, כי אנחנו טעמנו היין הטוב (חיי מוהר"ן, שלד)
00:25 (15/07/13) מרים גיל
 
תגובות: -1
צפיות: -1
 
לבחירתכם: 4 מסלולים!
המייל היומי כולל את האוצרות הבאים: מסלול א': * 2 הלכות יומיות: כהוראת ר' נחמן - לפי שהעיקר הוא המעשה. * סיפורי מעשיות: הסודות המוצפנים ביותר של ר' נחמן, לעורר את הנשמה. * ליקוטי תפילות: כעצת ר' נחמן- להפוך תורה לתפלה. * משיבת נפש: לחיזוק! * שיחות הר"ן: דעת ר' נחמן באופן נגיש. * ליקוטי עצות: למעשה. /// מסלול ב': * ליקוטי מוהר"ן: ספר תורותיו של רבי נחמן. * ליקוטי הלכות: פנימיות ההלכות בשולחן-ערוך ע"פ ליקוטי מוהר"ן. //// מסלול ג': "החיזוק היומי": פסקת חיזוק קצרצרה מתורת רבנו. //// מסלול ד': ספר "שמות הצדיקים" (מסוגל לישועות!)
תגובות: 0   צפיות: 226