לחטוף טוב מרבנו

קריאה יומית (5 דקות) בספרי ר' נחמן

מה הרעיון?

WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA